Psychomotorische kindertherapie is een behandelvorm voor kinderen met psychiatrische, psychosociale en psychosomatische problemen en stoornissen, waarbij het bewegingsgedrag en de beleefde lichamelijkheid als aangrijpingspunt worden genomen om op methodische wijze te interveniëren. Het arrangeren en manipuleren van bewegingsactiviteiten speelt hierbij een belangrijke rol.   

Psychomotorisch kindertherapie maakt gebruik van vakspecifieke, systematische diagnostiek (Psycho Motorisch Diagnostisch Construct (PMDC)) ten behoeve van praktijk, indicatiestelling, behandelplanning, evaluatie en onderzoek uitgaande van de volgende ontwikkelingsdomeinen:

Sensorisch – Motorisch – Emotioneel – Cognitief – Sociaal

Psychomotorische kindertherapie is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar en is erop gericht de gedragskeuzevrijheid terug te geven aan het kind.

Dit gebeurt door kinderen gericht te laten spelen, door ze te leren hoe ze hun stress kunnen reguleren, door ze te helpen bij het verwerken van emoties en door hen ander gedrag ‘te laten ervaren’. Op die manier krijgen kinderen meer gedragsalternatieven tot hun beschikking, gaan ze weer beter functioneren en wordt ontwikkelingsgroei weer mogelijk.

Kinderpraktijk Doetinchem richt zich tevens op het versterken van de interactie tussen ouder en kind en ondersteund bij hechtingsproblematiek. De gehechtheidsrepresentatie fungeert als basis voor de verdere emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind.

Hoewel de gehechtheidsrepresentatie in de vroege kinderjaren gevormd wordt, ligt deze niet voor de rest van iemands leven vast. In elke interactie met een belangrijke ander kan deze representatie worden bijgesteld. Reparatie van verstoringen in de hechting zijn mogelijk, ook op latere leeftijd. Psychomotorische kindertherapie gebruikt de hechtingsbouwstenen (T. Bakker-van Zeil) van het kind als leidraad voor de interventies in de therapie.

Kinderpraktijk Doetinchem helpt kinderen in hun weerbaarheid en sociale vaardigheden door middel van het Rots & Water programma.