PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Kinderpraktijk Doetinchem kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kinderpraktijk Doetinchem, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kinderpraktijk Doetinchem verstrekt. Kinderpraktijk Doetinchem kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam -Naam kind -Geboortedatum kind -Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

Kinderpraktijk Doetinchem verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

WAAROM KINDERPRAKTIJK DOETINCHEM GEGEVENS NODIG HEEFT

Daarnaast kan Kinderpraktijk Doetinchem uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG KINDERPRAKTIJK DOETINCHEM GEGEVENS BEWAART

Kinderpraktijk Doetinchem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Kinderpraktijk Doetinchem verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kinderpraktijk Doetinchem worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kinderpraktijk Doetinchem gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Kinderpraktijk Doetinchem maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kinderpraktijk Doetinchem bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kinderpraktijk Doetinchem te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kinderpraktijk Doetinchem heeft hier geen invloed op.

Kinderpraktijk Doetinchem heeft Google geen toestemming gegeven om via Kinderpraktijk Doetinchem verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kinderpraktijkdoetinchem.nl. Kinderpraktijk Doetinchem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Kinderpraktijk Doetinchem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kinderpraktijk Doetinchem maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kinderpraktijk Doetinchem verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kinderpraktijk Doetinchem op via info@kinderpraktijkdoetinchem.nl. www.kinderpraktijkdoetinchem.nl is een website van Kinderpraktijk Doetinchem. Kinderpraktijk Doetinchem is als volgt te bereiken:

Postadres: Touwslagersbaan 114, 7081 EN, Gendringen

Vestigingsadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53910885

Vestigingsnummer: 000023753846

Telefoon: 06-57932833

E-mailadres: info@kinderpraktijkdoetinchem.nl