Kindertherapeut Patricia Kok (1978) is afgestudeerd aan de 3-jarige Post-HBO opleiding tot Psychomotorisch kindertherapeut te Utrecht. Met een achtergrond van ruim 20 jaar in een gecombineerde wereld van commercie en (hoor)zorg heeft zij als manager en als professioneel coach/trainer van vakspecialisten, een brede kijk op de ontwikkeling van de mens. Patricia werkt vanuit een mensgerichte visie waarin organisme (biologische aanleg), milieu (opvoeding en omgeving) en gedrag, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een analytische, praktische en systemische aanpak maakt mogelijk dat nieuwe gedragingen, die voortkomen uit de therapie, snel inzetbaar zijn in de praktijk. De specialisatie als kindertherapeut zorgt dat er, naast een brede zienswijze, kennis en verdieping is die specifiek bepalend is voor de ontwikkeling van het kind.

Omdat het bij het kind begint…

Patricia Kok is naast psychomotorisch kindertherapeut, gecertificeerd Rots en Water trainer voor zowel kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen en heeft zich daarnaast verdiept in innerlijke gewaarwording van het kind (gecertificeerd Focussen Level I). Vanuit de methode Theraplay werkt Patricia aan specifieke hechtingsproblematiek (gecertificeerd Theraplay Level I en II).

Tijdens de begeleiding van het kind wordt gewerkt vanuit een systemische aanpak en worden ouders/verzorgers en verdere (school)omgeving intensief betrokken.

Kinderpraktijk Doetinchem werkt met gevalideerde gedragsanalyses en vakgerichte diagnostische methodieken. Daarnaast ontwikkelt Patricia workshops en geeft zij voorlichting op het gebied van mens, gedrag, (kind)ontwikkeling, psychomotorische kindertherapie en hechting. Voor meer informatie hierover, neem contact op met de praktijk.