Natuurlijk doe ik er, bij een onverhoopte klacht, alles aan om er samen met ouder(s)/verzorger(s) en cliënt uit te komen. Mijn inzet is om samen met ouder(s)/verzorger(s) en cliënt naar een bevredigende oplossing te zoeken. Ik heb transparantie en eerlijke communicatie erg hoog staan. Ik nodig ouder(s)/verzorger(s) dan ook uit om naar me toe komen wanneer zij ergens ontevreden over zijn.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet

gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) geeft mij de mogelijkheid om aan deze wet te kunnen voldoen.

Ik heb hen dan ook gemachtigd zorg te dragen voor een juiste afhandeling van klachten middels de wkkgz.

Voor meer informatie over de NFG verwijs ik naar hun website: www.de-nfg.nl

Doordat ik lid ben van de NFG, voldoe ik aan de Wkkgz en beschik ik over :
– een klachtenreglement,
– een klachtenfunctionaris (van Quasir),
– registratie bij NFG en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindende schakel via Quasir aansluiting bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

In de behandelovereenkomst informeer ik mijn cliënten over de NFG en geef ik aan dat ik door mijn registratie daar een

klachtenfunctionaris heb en een plek waar de cliënt met een klacht naartoe kan. Hierbij ter info de link

https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen

Zo nodig verstrekt de NFG vanuit het Gelaagd Register de Wkkgz gegevens van u aan Quasir.