Psychomotorische kindertherapie is een lichaamsgerichte therapie. Kort door de bocht kun je zeggen; niet praten, maar doen!

Psychomotorische Kindertherapie vindt plaats in een lokaal/zaal met voldoende ruimte om actief en creatief te kunnen bewegen. Kinderen worden uitgedaagd om te ontdekken en te ervaren; een veilige plek zoeken en nieuwe gedragingen ontdekken. Alles is spelenderwijs.

Psychomotorische Therapie is voor het kind vooral een fijne, leuke en speelse ervaring. Samen werk je met het kind bewust en onbewust aan de gestelde doelen.

Kinderen leren door doen en dat is de grootste uitdaging binnen de Psychomotorische Kindertherapie. Want wanneer plezier wordt ervaren in ‘de eigen’ uitdaging, stijgt het leervermogen en dus neemt de kans tot veranderen in grote mate toe.

Binnen de therapie wordt gebruikt gemaakt van uitdagende, speelse en creatieve activiteiten.